Hướng Dẫn Thanh Toán

Thanh toán theo phương thức chuyển khoản

Vui lòng ghi rõ Số đơn hàng trong nội dung chuyển khoản (*Số đơn hàng được ghi rõ ở tiêu đề của email xác nhận đơn hàng của Quý khách).
Quý khách có thể chuyển khoản thanh toán tiền đơn hàng cho Catleza qua tài khoản sau:

Thông tin tài khoản:

ACB bank

Tên TK: CÔNG TY TNHH CATLEZA

Số tài khoản: 222039869

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

Chi nhánh Lê Trọng Tấn, TP.HCM