Chậu Tròn Sơn Cát Đen Đan

SKU: N/A

73,000452,000

Xóa

Mô tả

Trái ngược với cuộc sống hiện đại ngày nay, con người càng phát triển thì lại càng có xu hướng muốn quay về làm bạn với thiên nhiên, muốn tìn đến những sản phẩm làm bằng tay mang tính dân dã, dung dị.

Hiểu được những nhu cầu đó, Catleza xin giới thiệu một loại chậu cây tự dưỡng đan dây mang đầy nét mộc mạc, gần gũi. Với thiết kế dây nhựa giả mây được sản xuất tại các cơ sở uy tín trong nước, vừa thân thiện với môi trường vừa mang đến cho người sử dụng cảm giác như trở về với quê hương.

Với đặc điểm của loại dây này, người tiêu dùng sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn cho việc thiết kế cũng như trang trí cho ngôi nhà của mình thêm phần ấn tượng và đẹp mắt.

Điểm đặc biệt nằm ở hệ thống tự dưỡng bên trong chậu giúp cho việc trồng cây ít tốn thời gian và hiệu quả hơn.Tên sản phẩm Kích thước
(cm)
Thể tích đất
(dm3)
Thể tích nước
(l)
Bộ sản phẩm gồm Mã vạch Giá
(VND)
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 1 14x14x14 0,66 0,3 Chậu

Đế tự dưỡng

8935270002831 73,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 2 14x14x14 0,66 0,3 Chậu

Đế tự dưỡng

8935270002848 73,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 3 14x14x14 0,66 0,3 Chậu

Đế tự dưỡng

8935270002855 73,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 4 14x14x14 0,66 0,3 Chậu

Đế tự dưỡng

8935270002862 73,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 5 14x14x14 0,66 0,3 Chậu

Đế tự dưỡng

8935270002879 73,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 6 14x14x14 0,66 0,3 Chậu

Đế tự dưỡng

8935270002886 73,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 7 14x14x14 0,66 0,3 Chậu

Đế tự dưỡng

8935270002893 73,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 8 14x14x14 0,66 0,3 Chậu

Đế tự dưỡng

8935270002909 73,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 9 14x14x14 0,66 0,3 Chậu

Đế tự dưỡng

8935270002916 66,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 10 14x14x14 0,66 0,3 Chậu

Đế tự dưỡng

8935270002923 73,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 11 14x14x14 0,66 0,3 Chậu

Đế tự dưỡng

8935270002930 73,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 12 14x14x14 0,66 0,3 Chậu

Đế tự dưỡng

8935270002947 73,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 13 14x14x14 0,66 0,3 Chậu

Đế tự dưỡng

8935270002954 73,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 14 14x14x14 0,66 0,3 Chậu

Đế tự dưỡng

8935270002961 73,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 15 14x14x14 0,66 0,3 Chậu

Đế tự dưỡng

8935270002978 73,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 16 14x14x14 0,66 0,3 Chậu

Đế tự dưỡng

8935270002985 73,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 17 14x14x14 0,66 0,3 Chậu

Đế tự dưỡng

8935270002992 73,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 18 14x14x14 0,66 0,3 Chậu

Đế tự dưỡng

8935270003005 73,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 1 18.5×18.5×18.5 2,35 0,3 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003012 119,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 2 18.5×18.5×18.5 2,35 0,3 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003029 119,,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 3 18.5×18.5×18.5 2,35 0,3 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003036 119,,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 4 18.5×18.5×18.5 2,35 0,3 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003043 119,,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 5 18.5×18.5×18.5 2,35 0,3 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003050 119,,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 6 18.5×18.5×18.5 2,35 0,3 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003067 119,,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 7 18.5×18.5×18.5 2,35 0,3 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003074 119,,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 8 18.5×18.5×18.5 2,35 0,3 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003081 119,,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 9 18.5×18.5×18.5 2,35 0,3 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003098 119,,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 10 18.5×18.5×18.5 2,35 0,3 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003104 119,,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 11 18.5×18.5×18.5 2,35 0,3 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003111 119,,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 12 18.5×18.5×18.5 2,35 0,3 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003128 119,,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 13 18.5×18.5×18.5 2,35 0,3 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003135 119,,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 14 18.5×18.5×18.5 2,35 0,3 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003142 119,,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 15 18.5×18.5×18.5 2,35 0,3 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003159 119,,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 16 18.5×18.5×18.5 2,35 0,3 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003166 119,,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 17 18.5×18.5×18.5 2,35 0,3 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003173 119,,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 18      18.5×18.5×18.5 2,35 0,3 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003180 119,,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 1 24x24x24 5,34 0,9 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003197 184,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 2 24x24x24 5,34 0,9 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003203 184,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 3 24x24x24 5,34 0,9 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003210 184,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 4 24x24x24 5,34 0,9 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003227 184,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 5 24x24x24 5,34 0,9 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003234 184,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 6 24x24x24 5,34 0,9 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003241 184,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 7 24x24x24 5,34 0,9 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003258 184,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 8 24x24x24 5,34 0,9 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003265 184,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 9 24x24x24 5,34 0,9 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003272 184,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 10 24x24x24 5,34 0,9 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003289 184,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 11 24x24x24 5,34 0,9 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003296 184,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 12 24x24x24 5,34 0,9 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003302 184,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 13 24x24x24 5,34 0,9 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003319 184,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 14 24x24x24 5,34 0,9 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003326 184,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 15 24x24x24 5,34 0,9 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003333 184,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 16 24x24x24 5,34 0,9 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003340 184,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 17 24x24x24 5,34 0,9 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003357 184,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 18 24x24x24 5,34 0,9 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003364 184,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 1 30x30x30 9,21 1,75 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003371 300,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 2 30x30x30 9,21 1,75 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003388 300,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 3 30x30x30 9,21 1,75 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003395 300,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 4 30x30x30 9,21 1,75 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003401 300,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 5 30x30x30 9,21 1,75 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003418 300,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 6 30x30x30 9,21 1,75 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003425 300,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 7 30x30x30 9,21 1,75 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003432 300,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 8 30x30x30 9,21 1,75 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003449 300,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 9 30x30x30 9,21 1,75 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003456 300,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 10 30x30x30 9,21 1,75 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003463 300,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 11 30x30x30 9,21 1,75 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003470 300,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 12 30x30x30 9,21 1,75 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003487 300,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 13 30x30x30 9,21 1,75 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003494 300,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 14 30x30x30 9,21 1,75 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003500 300,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 15 30x30x30 9,21 1,75 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003517 300,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 16 30x30x30 9,21 1,75 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003524 300,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 17 30x30x30 9,21 1,75 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003531 300,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 18 30x30x30 9,21 1,75 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003548 300,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 1 37x37x37 19,93 2,8 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003555 452,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 2 37x37x37 19,93 2,8 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003562 452,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 3 37x37x37 19,93 2,8 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003579 452,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 4 37x37x37 19,93 2,8 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003586 452,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 5 37x37x37 19,93 2,8 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003593 452,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 6 37x37x37 19,93 2,8 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003609 452,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 7 37x37x37 19,93 2,8 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003616 452,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 8 37x37x37 19,93 2,8 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003623 452,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 9 37x37x37 19,93 2,8 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003630 452,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 10 37x37x37 19,93 2,8 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003647 452,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 11 37x37x37 19,93 2,8 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003654 452,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 12 37x37x37 19,93 2,8 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003661 452,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 13 37x37x37 19,93 2,8 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003678 452,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 14 37x37x37 19,93 2,8 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003685 452,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 15 37x37x37 19,93 2,8 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003692 452,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 16 37x37x37 19,93 2,8 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003708 452,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 17 37x37x37 19,93 2,8 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270003715 452,000
 – Chậu sơn cát đen đan tròn Dây 18 37x37x37 19,93 2,8 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

     8935270003722      452,000

Hướng dẫn lắp ráp hệ thống tự dưỡng:

Bước 1: Gắn ron vào nút đỏ
Bước 2: Gắn nút đỏ vào lỗ thoát nước dưới đáy chậu (Nếu đặt trong nhà)
Bước 3: Gắn tim đỏ vào phao
Bước 4, 5, 6: Gắn ống chứa tim đỏ vào đế
Bước 7, 8: Lắp phễu và ống thăm nước vào ống chứa tim đỏ
Bước 9: Đặt hệ thống tự dưỡng vào bên trong chậu
Bước 10: Hoàn thành


Hướng dẫn sử dụng chậu cây tự dưỡng:

Chuẩn bị:

 • Cây trồng
 • Đất trồng (ẩm, giàu dinh dưỡng)
 • Đá sỏi nhỏ
 • Nước
 • Dụng cụ làm vườn
 • Chậu cây tự dưỡng

Thực hiện:

 • Bước 1: Gắn hệ thống tự dưỡng vào chậu
 • Bước 2: Cho đá sỏi vào trên bề mặt đế để ngăn không cho đất rơi xuống hộc chứa nước
 • Bước 3: Cho đất vào 2/3 chậu, để cây vào, cho phần đất còn lại lên trên (Lưu ý: Không để đất rơi vào phễu tưới nước)
 • Bước 4: Tưới một ít nước vào gốc cây để tạo độ ẩm, còn lại tưới nước vào phễu kết hợp quan sát tim đỏ.
 • Bước 5: Hoàn thành

Note: Nếu để trong nhà thì gắn nút đỏ vào đáy chậu để tránh nước thoát ra ngoài. Tháo nút đỏ khi để ngoài trời phòng khi mưa không bị ngập úng.


Chính Sách Giao Hàng:        

Với đơn hàng dưới 500k

o   Trong bán kinh 3km: Freeship

o   Từ bán kính 3km đến 10km: Hỗ trợ ship 30k

o   Xa hơn bán kính 10km: tùy giá trị đơn hàng

Với đơn hàng từ 500k – 999k

o   Trong bán kinh 10km: Freeship

o   Xa hơn bán kính 10km: tùy giá trị đơn hàng

Với đơn hàng từ 1.000k trở lên

o   Hỗ trợ Freeship trong nội thành HCM

Về danh mục sản phẩm

 


    


Thông tin bổ sung

Trọng lượng N/A
Kích thước N/A
Kiểu Dây

Kiểu dây 1, Kiểu dây 10, Kiểu dây 11, Kiểu dây 12, Kiểu dây 13, Kiểu dây 14, Kiểu dây 15, Kiểu dây 16, Kiểu dây 2, Kiểu dây 3, Kiểu dây 8, Kiểu dây 9

Kích cỡ

, , , , , ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chậu Tròn Sơn Cát Đen Đan”

Theme Settings