Chậu Vuông Sơn Cát Đen Đan

SKU: N/A

165,000641,000

Xóa

Mô tả

Trái ngược với cuộc sống hiện đại ngày nay, con người càng phát triển thì lại càng có xu hướng muốn quay về làm bạn với thiên nhiên, muốn tìn đến những sản phẩm làm bằng tay mang tính dân dã, dung dị.

Hiểu được những nhu cầu đó, Catleza xin giới thiệu một loại chậu cây tự dưỡng đan dây mang đầy nét mộc mạc, gần gũi. Với thiết kế dây nhựa giả mây được sản xuất tại các cơ sở uy tín trong nước, vừa thân thiện với môi trường vừa mang đến cho người sử dụng cảm giác như trở về với quê hương.

Với đặc điểm của loại dây này, người tiêu dùng sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn cho việc thiết kế cũng như trang trí cho ngôi nhà của mình thêm phần ấn tượng và đẹp mắt.

Điểm đặc biệt nằm ở hệ thống tự dưỡng bên trong chậu giúp cho việc trồng cây ít tốn thời gian và hiệu quả hơn.Thông số sản phẩm: 

Tên sản phẩm Kích thước
(cm)
Thể tích đất
(dm3)
Thể tích nước
(l)
Bộ sản phẩm gồm Mã vạch Giá
(VND)
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 1 18.5×18.5×22 3,08 0,5 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005283 165,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 2 18.5×18.5×22 3,08 0,5 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005290 165,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 3 18.5×18.5×22 3,08 0,5 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005306 165,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 5 18.5×18.5×22 3,08 0,5 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005313 165,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 6 18.5×18.5×22 3,08 0,5 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005320 165,000
– Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 7 18.5×18.5×22 3,08 0,5 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005337 165,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 8 18.5×18.5×22 3,08 0,5 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005344 165,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 9 18.5×18.5×22 3,08 0,5 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005351 165,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 12 18.5×18.5×22 3,08 0,5 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005368 165,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 13 18.5×18.5×22 3,08 0,5 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005375 165,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 14 18.5×18.5×22 3,08 0,5 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005382 165,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 17 18.5×18.5×22 3,08 0,5 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005399 165,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 18 18.5×18.5×22 3,08 0,5 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005405 165,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 1 24x24x28 8,95 1,75 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005412 237,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 2 24x24x28 8,95 1,75 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005429 237,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 3 24x24x28 8,95 1,75 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005436 237,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 5 24x24x28 8,95 1,75 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005443 237,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 6 24x24x28 8,95 1,75 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005450 237,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 7 24x24x28 8,95 1,75 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005467 237,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 8 24x24x28 8,95 1,75 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005474 237,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 9 24x24x28 8,95 1,75 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005481 237,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 12 24x24x28 8,95 1,75 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005498 237,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 13 24x24x28 8,95 1,75 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005504 237,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 14 24x24x28 8,95 1,75 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005511 237,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 17 24x24x28 8,95 1,75 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005528 237,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 18 24x24x28 8,95 1,75 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005535 237,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 1 27.5×27.5×34 14,25 2,1 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005542 331,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 2 27.5×27.5×34 14,25 2,1 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005559 331,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 3 27.5×27.5×34 14,25 2,1 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005566 331,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 5 27.5×27.5×34 14,25 2,1 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005573 331,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 6 27.5×27.5×34 14,25 2,1 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005580 331,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 7 27.5×27.5×34 14,25 2,1 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005597 331,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 8 27.5×27.5×34 14,25 2,1 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005603 331,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 9 27.5×27.5×34 14,25 2,1 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005610 331,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 12 27.5×27.5×34 14,25 2,1 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005627 331,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 13 27.5×27.5×34 14,25 2,1 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005634 331,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 14 27.5×27.5×34 14,25 2,1 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005641 331,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 17 27.5×27.5×34 14,25 2,1 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005658    331,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 18      27.5×27.5×34 14,25 2,1 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005665 331,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 1 32x32x40 23,8 3,1 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005672 512,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 2 32x32x40 23,8 3,1 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005689 512,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 3 32x32x40 23,8 3,1 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005696 512,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 5 32x32x40 23,8 3,1 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005702 512,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 6 32x32x40 23,8 3,1 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005719 512,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 7 32x32x40 23,8 3,1 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005726 512,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 8 32x32x40 23,8 3,1 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005733 512,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 9 32x32x40 23,8 3,1 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005740 512,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 12 32x32x40 23,8 3,1 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005757 512,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 13 32x32x40 23,8 3,1 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005764 512,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 14 32x32x40 23,8 3,1 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005771 512,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 17 32x32x40 23,8 3,1 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005788 512,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 18 32x32x40 23,8 3,1 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005795 512,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 1 37x37x47 39,95 4,5 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005801 641,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 2 37x37x47 39,95 4,5 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005818 641,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 3 37x37x47 39,95 4,5 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005825 641,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 5 37x37x47 39,95 4,5 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005832 641,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 6 37x37x47 39,95 4,5 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005849 641,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 7 37x37x47 39,95 4,5 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005856 641,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 8 37x37x47 39,95 4,5 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005863 641,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 9 37x37x47 39,95 4,5 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005870 641,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 12 37x37x47 39,95 4,5 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005887 641,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 13 37x37x47 39,95 4,5 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005894 641,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 14 37x37x47 39,95 4,5 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005900 641,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 17 37x37x47 39,95 4,5 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

8935270005917 641,000
 – Chậu sơn cát đen đan vuông Dây 18 37x37x47 39,95 4,5 Chậu

Đế tự dưỡng có ống

     8935270005924      641,000


Hướng dẫn lắp ráp hệ thống tự dưỡng:

Bước 1: Gắn ron vào nút đỏ
Bước 2: Gắn nút đỏ vào lỗ thoát nước dưới đáy chậu (Nếu đặt trong nhà)
Bước 3: Gắn tim đỏ vào phao
Bước 4, 5, 6: Gắn ống chứa tim đỏ vào đế
Bước 7, 8: Lắp phễu và ống thăm nước vào ống chứa tim đỏ
Bước 9: Đặt hệ thống tự dưỡng vào bên trong chậu
Bước 10: Hoàn thành


Hướng dẫn sử dụng chậu cây tự dưỡng:

Chuẩn bị:

 • Cây trồng
 • Đất trồng (ẩm, giàu dinh dưỡng)
 • Đá sỏi nhỏ
 • Nước
 • Dụng cụ làm vườn
 • Chậu cây tự dưỡng

Thực hiện:

 • Bước 1: Gắn hệ thống tự dưỡng vào chậu
 • Bước 2: Cho đá sỏi vào trên bề mặt đế để ngăn không cho đất rơi xuống hộc chứa nước
 • Bước 3: Cho đất vào 2/3 chậu, để cây vào, cho phần đất còn lại lên trên (Lưu ý: Không để đất rơi vào phễu tưới nước)
 • Bước 4: Tưới một ít nước vào gốc cây để tạo độ ẩm, còn lại tưới nước vào phễu kết hợp quan sát tim đỏ.
 • Bước 5: Hoàn thành

Note: Nếu để trong nhà thì gắn nút đỏ vào đáy chậu để tránh nước thoát ra ngoài. Tháo nút đỏ khi để ngoài trời phòng khi mưa không bị ngập úng.


Chính Sách Giao Hàng:        

Với đơn hàng dưới 500k

o   Trong bán kinh 3km: Freeship

o   Từ bán kính 3km đến 10km: Hỗ trợ ship 30k

o   Xa hơn bán kính 10km: tùy giá trị đơn hàng

Với đơn hàng từ 500k – 999k

o   Trong bán kinh 10km: Freeship

o   Xa hơn bán kính 10km: tùy giá trị đơn hàng

Với đơn hàng từ 1.000k trở lên

o   Hỗ trợ Freeship trong nội thành HCM

Về danh mục sản phẩm

 


    


Thông tin bổ sung

Trọng lượng N/A
Kích thước N/A
Kiểu Dây

Kiểu dây 1, Kiểu dây 10, Kiểu dây 11, Kiểu dây 12, Kiểu dây 13, Kiểu dây 14, Kiểu dây 15, Kiểu dây 16, Kiểu dây 2, Kiểu dây 3, Kiểu dây 8, Kiểu dây 9

Kích cỡ

, , , ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chậu Vuông Sơn Cát Đen Đan”

Theme Settings