0902778117

Thuy Nguyen

"Ở đây tôi tìm được nhiều sản phẩm ưng ý, nhất là chậu trồng cây có hệ thống tự dưỡng. Tôi hy vọng Catleza càng ngày càng đa dạng sản phẩm để phục vụ khách hàng tốt. Chúc Catleza ngày một phát triển."


Mới hơn