0902778117

Chậu Size Lớn

Chậu composite tròn
-10%
1,197,900₫ 1,331,000₫
Chậu composite trụ tròn
-40%
1,145,400₫ 1,909,000₫
Chậu composite trụ tròn bo đáy
-10%
1,386,000₫ 1,540,000₫
Chậu composite trụ tròn vát
-40%
924,000₫ 1,540,000₫
Chậu composite trụ vuông
-40%
1,485,000₫ 2,475,000₫
Chậu composite trụ vuông bo đáy
-10%
1,791,000₫ 1,990,000₫
Chậu composite trụ vuông vát
-10%
1,701,000₫ 1,890,000₫
Chậu fiber tự nhiên trụ
-10%
899,100₫ 999,000₫
Chậu fiber tự nhiên vát
-10%
899,100₫ 999,000₫
Chậu fiber tự nhiên vuông
-10%
611,100₫ 679,000₫
Chậu gỗ chữ nhật
-50%
Hết
333,000₫ 666,000₫
Chậu gỗ trụ
-50%
252,500₫ 554,000₫
Chậu gỗ vát
-50%
277,000₫ 554,000₫
Chậu gỗ vuông
-50%
Hết
157,500₫ 315,000₫
Chậu khung sắt đan tròn bầu
-10%
262,800₫ 292,000₫
Chậu khung sắt đan tròn eo
-10%
262,800₫ 292,000₫