0902778117

Chậu trồng cây

Chậu mỏng vuông vát
-10%
233,100₫ 259,000₫
Chậu đan mỏng vuông bầu
-10%
197,100₫ 219,000₫
Chậu sơn treo tròn bầu 2
-10%
143,100₫ 159,000₫
Chậu đan mỏng tròn bầu
-10%
179,100₫ 199,000₫
Chậu sơn cầu
-10%
134,100₫ 149,000₫
Chậu sơn oval
-10%
80,100₫ 89,000₫
Chậu sơn lục giác
-10%
53,100₫ 59,000₫
Chậu đan khung sắt vuông vát
-10%
Hết
341,100₫ 379,000₫
Chậu composite vuông
-60%
Hết
439,600₫ 1,099,000₫
Chậu composite tròn
-10%
1,197,900₫ 1,331,000₫
Chậu composite trụ tròn bo đáy
-10%
1,386,000₫ 1,540,000₫